Årsskrifter

En källa till kunskap

En källa till kunskap

Nu är det den tid på året då hembygdsföreningarnas årsskrifter är på gång. Här på bilden ett knippe av Gränge nr 44 som ges ut av Hembygdsföreningarna i Ludvika, Bärkebygd nr 34 Norr- och Söderbärke hembygdsföreningar, Finnmarken förr och nu årgång 25 som ges ut av Nils Holmdahl och Lars-Olof Herou och den helt nya Bygd och Bruk från Hembygdsföreningarna i Skinnskatteberg. Skrifterna är verkligen en källa till lokalhistorisk kunskap. Vilka fina julklappar!