Lisjö brukskyrka

Smedsbostad och kyrkolokal i original från 1700-talet.

 

Lisjö och Larsansjö bruk hade sin storhetstid under 1700-talet. Tackjärnet hämtades från hyttorna kring Smedjebacken, Fagersta och Norberg. De tunga järntransporterna sköttes mestadels av torpare under Lisjö säteri, vintertid med draghjälp av hästar och oxar.

 

I klensmedjan tillverkades liar, yxor, hästskor, oxskor, söm, spik, beslag och mycket mer. Mellan Lisjö bruk och Surahammar gick en järnväg kallad Lisjöbanan. År 1795 lät brukspatronen Warner Groen bygga en brukskyrka till förmån för brukets arbetare. I byggnaden, som idag är det som kvarstår från brukstiden, fanns även sju smedsbostäder med kök och kammare. På vardagarna användes kyrkans övervåning som skolsal.

 

År 1880 övergick kyrkan till Sura församling som lät renovera den 1925. Högtidlig återinvigning hölls av dåvarande biskop Einar Billing. Klockstapeln byggdes 1928.

 

Stiftelsen Lisjö brukskyrka >