Medalj för bevarandet av Engelsbergs bruk

Hyttplatsen vid Engelsbergs bruk

Hyttplatsen vid Engelsbergs bruk

För bevarandet av svenskt kulturarv har ägarna till Engelsbergs bruk, Antonia och Viveca Ax:son Johnson tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. Engelsbergs bruk är en välkänd och välbevarad bruksmiljö, ja så unik att miljön är både byggnadsminne och ett världsarv. På området finns också ett arkiv där stora stora delar av Sveriges industrihistoria från 1900-talet bevaras och är tillgängligt bland annat för forskning.

Delar av Engelsbergs herrgård

Engelsbergs  bruks herrgård

Familjen som ägt byggnaderna i snart hundra år får medaljen och diplomet ”för långsiktigt arbete med bevarandet av bruket Engelsberg samt för att ha utvecklat Engelsbergsarkivet till ett av Sveriges största privata industrihistoriska arkiv”.

Ax-sson JohnssonKulturminister Lena Adelsohn Liljerot, som överlämnade medaljen, med Viveca och Antonia Ax:sos Johnson. Medaljörerna om medaljen: Det är en stor ära och med lika stor glädje som vi tar emot denna utmärkelse som vi också uppfattar som en erkänsla även för tidigare generationers framsynta insatser samt av alla de som arbetat och arbetar vid bruket och arkivet.

Ekomuseum Bergslagen gratulerar! Engelsbergs bruk är verkligen en pärla att besöka och med rötter ända ner i medeltiden är platsens historia en viktig del av Bergslagens historia.

En tanke kring ”Medalj för bevarandet av Engelsbergs bruk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *