Finngården Skifsen

En nyuppförd finnmarksgård på vacker plats vid sjön Skifsen. Vandringsled utgår från Säfsnäs hembygdsgård i Fredriksberg, nya Skifsenleden är 22.5 km, Skifsendagen arrangeras i Säfsenveckan.

 

I Skifsen pågår ett unikt, långsiktigt och ideellt arbete med att anlägga en finngård som den kunde se ut på 1750-talet.

 

Platsen är vald med omsorg. Den är en av de sex första boplatserna i Säfsen, där skogsfinnarna valde att slå sig ner omkring 1620. Därefter var platsen bebodd fram till mitten av 1940-talet, då de två kvarvarande gårdarna revs. Marken planterades med gran, men husgrunderna finns kvar i skogen.

 

Alldeles intill den ursprungliga platsen uppförs återigen typiska skogsfinska byggnader och hus som var vanliga på en Finngård. Dock anpassas byggnaderna i viss mån för moderna verksamhet. Idag finns en rökbastu, ett kokhus med spis, en stolpbod, en lada och ytterligare två byggnader – en ria och en rökstuga.

 

Gården drivs och utvecklas av föreningen Skifsens vänner.

 

Föreningen Skifsens vänner >

 

Här laddar du elbilen >