Kärrgruvans gruvmiljö

Norbergs gruvmuseum, Mossgruveparken, Polhemshjulet, Svinryggen
Museum i Risbergs konstschakt från 1876, vattenhjul från 1876 med del av stånggång, smal bergskam mellan två rader gruvhål från 1600-talet. Besök omgivningen på egen hand. Väl skyltat. För Polhemshjulet kan nyckel till hjulhuset lånas i Storkiosken i närheten. Sommaröppet.

 

Norbergs gruvmuseum

Ett av de rikaste järnmalmsfälten i Norberg ligger vid Mossgruvan, där gruvmuseet är beläget. Det är inrymt i Risbergs konstschakt, en byggnad uppförd i slaggtegel och rödmålat trä. Byggnaden restes 1876 över ett schakt som är 114 meter djupt.

 

En viktig funktion i konstschaktet var länspumpningen som gjorde de omgivande gruvorna vattenfria. Pumpanläggningen drevs med hjälp av kraften från ett vattenhjul som stod i förbindelse med en stånggång. Stångens ändar var fästade via vevstakar på en vevaxel.

 

Vid Polhemshjulet några kilometer bort kan man se en sådan stånggång bevarad. I gruvmuseet visas hur vattnet pumpas upp ur gruvan.

 

I konstschaktets överbyggnad finns även en linspelsdriven hisskorg för persontransporter, ett matrum, ett litet förmanskontor och en smedja. Här finns borrsmedens redskap och den gamla träpusten som fortfarande används. Här finns också fotografier, modeller och föremål som skildrar gruvhanteringens historia.

 

Gruvorna i omgivningarna tillhör de äldsta i Norberg. De omnämns i dokument redan 1440. Den 13 januari 1734 besöker Carl von Linné Mossgruvan på sin Bergslagsresa. Mossgruveparken är en museipark med skyltade stigar på bergsryggen mellan de vattenfyllda dagbrotten.

 

Mossgruveparken är ett övergivet gruvfält med djupa och vattenfyllda dagbrott. Här bröts järnmalm från medeltid till 1900-talets början. En skyltad promenadväg leder genom parken.

 

Svinryggen

I Norbergstrakten låg malmtillgångarna grunt och lättåtkomligt. Vid 1600-talets början var få gruvor mer än 6 meter djupa. När vattentillströmningen blev för kraftig eller när det blev besvärligt att frakta malmen upp ur gruvan, övergav man brottet och gjorde ett nytt intill det gamla.

 

Svinryggen är egentligen en bergskam mellan två rader av sammanlagt arton gruvhål på båda sidor av bergsryggen.

 

Flera av gruvhålen är mycket gamla och brutna genom tillmakning, det vill säga man har eldat på berget, som därigenom spruckit och gjort malmen lättare att bryta loss. Tillmakningen gör bergssidorna släta och mjukt rundade vilket man kan se i några av Svinryggens gruvor.
Polhemshjulet som ligger bara några hundra meter från Svinryggen är en resterande del av ett system av vattenhjul och stånggångar som drev pumpanläggningar vid Morbergsfältets gruvor, där Svinryggen ingår.

 

Polhemshjulet

Polhemshjulet byggdes 1876 och drev via en stånggång pumparna i gruvorna. Hjulet, som är ett överfallshjul, försågs med vatten genom en vattenränna som går in i hjulhusets norra sida. Rännan stod i förbindelse med en tre kilometer lång kanal från Bålsjön. Genom vattnets tyngd snurrade hjulet. Vevstakarna på hjulaxeln drev en stånggång bestående av sammanfästade stänger, som rörde sig fram och tillbaka. Ett vändbrott finns bevarat på höjden på andra sidan Polhemsvägen. Stånggången ledde kraften fram till gruvan, en dryg kilometer bort. Vattenhjulet är 15 m i diameter och ett av Sveriges största, bevarade vattenhjul.

 

På stånggången satt en klocka, som klämtade när stånggången rörde sig dag som natt. Tystnade klockan betydde det att pumparna stannat. Polhemshjulet var i drift till 1920 trots att elkraften kommit till Norberg år 1897.

 

Hjulet har fått sitt namn efter Christopher Polhem (1661-1751). Stånggångsprincipen användes tidigare i Tyskland, men Polhem förbättrade kapaciteten och konstruerade s.k. vändbrott för att ändra riktning på kraften.

 

För att Polhemshjulet skulle få tillräckligt med vatten, finns en tre kilometer lång kanal från en närbelägen sjö. Upp till hjulets topp ledde en träränna som våghalsiga ungdomar, sprang och cyklade på. I kanalen och i vattenrännan under hjulet fanns gott om kräftor.

 

Kanalen är bevarad och restaurerad och är en trevlig promenadväg .
Nyckeln till Polhemshjulet kan lånas i Storkiosken härintill.

 

Norbergs ljudmuseum – lyssna till platsens berättelser via ljudguider >

 

 

 

 

 

Foto: Toppbild + bilder höger 1 & 4 : Fredrik Findahl, bild höger 2: Malin Slotte