Om oss

 

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är ett nätverk av nästan 70 olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som när de en gång var i bruk. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr.
Det är själva grundtanken med begreppet EKOmuseum. Ordet eko härstammar från det grekiska ordet ”oikos” som betyder hushåll, eller helhet.

 

I Ekomuseum Bergslagen kan du uppleva både stora och små historiska miljöer, allt från världsarvet Engelsbergs bruk och Strömsholms slott. Du kan välja att gå med på guidade visningar eller gå själv, exempelvis på vandringsleden i Finnmarken. Här finns också hyttplatser och besöksgruvor, hembygdsgårdar och museer, bergsmansgårdar, smedjor och brukspatronernas herrgårdar med mat och logi, och mycket mer.

I Ekomuseum Bergslagens stora nätverk ingår ideella föreningar och privata entreprenörer som både äger och driver många av besöksmålen.

 

År 1990 bildades en stiftelse i syfte att i samverkan belysa Bergslagens historia och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål.

Stiftarna är kommunerna Ludvika och Smedjebacken i Dalarna, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar i Västmanland samt länsmuseerna i Dalarna och Västmanland.

 

Stiftelsens verksamhetschef från och med januari 2019 är Malin Andersson.

e-post: malin@ekomuseum.se

Här är en 5.55 minuter lång film som förklarar vad Ekomuseum Bergslagen är, för dig som är en del av nätverket och vill kunna berätta för besökare eller beslutsfattare om ”Sveriges största museum”:

 

Textad version av informationsfilmen finns här >

 

 

 

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2023 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2022 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2021 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2020 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2019 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2018 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2017 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2016 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2015 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2014 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2013 >

 

Styrelse, 2023 – 2027.

Ordförande: Susanne Andersson,
e-post: susanne.andersson@politiker.ludvika.se

 

Ludvika kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Iréne Andersson (M), Ordinarie: Nadja Eriksson (C), Ordinarie: Susanne Andersson (S) Ordförande. Ersättare: Therese Lindberg (KD), Ersättare: Maino Wohlfeil (S), Ersättare: Sten G Johansson (V). STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Helena Karlsson (M), Ersättare: Sören Grandelius (S). VALBEREDNING: Ordinarie: Sören Grandelius, Ersättare: –

 

Smedjebackens kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Kerstin Ernebrink (S), Ordinarie: Johan Ericsson (S) Vice ordförande. Ersättare: Monica Forsgren (S), Ersättare: Lennart Silfverin (S). STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Carin Runeson (S), Ersättare: John Andersson (S). VALBEREDNING: Ordinarie: Kalle Johansson (S), Ersättare: –

 

Norbergs kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Elizabeth Pettersson (S), Ersättare: Torbjörn Mood (DiN). STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Daniel Dahlin (S), Ersättare: Niklas Johansson (S). VALBEREDNING:
Ordinarie: Rasmus Fogelberg (M), Ersättare: Anders Brunnberg (DiN).

 

Fagersta kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Gunilla Molin (M), Ersättare: Sebastian Frännfors (C). STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Anna Maria Johansson Mikkonen (S), Ersättare: -. VALBEREDNING: Ordinarie: -, Ersättare: Ahmad Albo (C).

 

Skinnskattebergs kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Staffan Bergman (OB), Ersättare: Kent Abrahamsson (OB), STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Vanja Leneklint (L), Ersättare: Eva Anderberg (S). VALBEREDNING:
Ordinarie: -, Ersättare: -.

 

Surahammars kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Ylva Belin (C), Ersättare: Göte Sandin (). STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Tina Liebl (S), Ersättare: Christer Lindvall (). VALBEREDNING: Ordinarie: – Ersättare: -.

 

Hallstahammars kommun
LEDAMÖTER: Ordinarie: Eleonor Zeidlitz (MP), Ersättare: Reijo Tarkka (V). STÄMMOOMBUD: Ordinarie: Thure Andersen (S), Ersättare: Rolf Hahre (S). VALBEREDNING: Ordinarie: – Ersättare: -.

 

Dalarnas museum
Ordinarie: Christer Björklund, Ersättare: –

 

Västmanlands läns museum
Ordinarie: Jennie Schaeffer, Ersättare: Anna Blom Allalouf

 

Adjungerade
Visit Dalarna: Eva-Marie Vernersdotter Ryan, Västmanland turism: Henrik Wester, Ekorådet Dalarna: -, Ekorådet Västmanland: –

 

Verksamhetsrevisor
Per Jansson, Smedjebacken, Ersättare: –

 

Revisor
Stefan Bengtsson, QREV, Ersättare: –

 

Så här ser Ekomuseum Bergslagens organisationsplan ut >

Ekorådet

Ekorådet är en sammanslutning av representanter från lokala föreningar med anknytning till Ekomuseum Bergslagens besöksmål i de sju stiftarkommunerna.
Broschyr om Ekorådet >

Ludvika
Ulrika Korkala

Smedjebacken
Karl-Erik Nohrstedt, Yvonne Johansson

Fagersta

Skinnskatteberg
Bengt Brandel, Marléne Karlsson

Norberg

Hallstahammar
Owe Nilsson, David Lunde, Lennart Lindgren

Surahammar
Inge Larsson

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av kulturcheferna i Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar samt länsmuseicheferna i Dalarna och Västmanland.

 

Susanne Eriksson, Ludvika, Anne Seppänen, Smedjebacken, Ida Långbacka, Norberg, Tobias Back, Fagersta, Birgitta Lövestedt, Skinnskatteberg, Gunilla Falk, Surahammar, Åsa Lundqvist, Hallstahammar, Christer Björklund, Dalarnas museum, Jennie Schaeffer, Västmanlands läns museum

 

Utmärkelser

Luigi Micheletti Fondazione i Brescia, Norditalien tilldelade Ekomuseum Bergslagen THE MICHELETTI AWARD år 1998 med följande formulering:

 

“Michelettipriset för 1998 års bästa teknik-eller industrihistoriska museum bland de deltagande kandidaterna, har vunnits av Ekomuseum Bergslagen i centrala Sverige. Museét täcker 75 mil2 skogklätt land och beskriver en region som under flera århundraden utgjorde ett av Europas främsta järnproducerande områden. 49 olika miljöer har restaurerats och gjorts tillgängliga för besökare. Förändringar och tillägg sker varje år. Med tanke på att museet ständigt befinner sig i utveckling har det varit svårt att veta vilket år man borde ansöka om priset, men museets positiva utveckling den senaste tiden ansågs vara en god anledning. Juryn har lagt stor vikt vid de frivilliga krafternas stora betydelse som guider och berättare i hela museets område och även noterat den entusiasm som karaktäriserar hela verksamheten och som uttrycks både av dem som är engagerade i arbetet och av de institutioner som stödjer museet ekonomiskt.”

 

Ekomuseum Bergslagen nominerades till bästa teknik- och industrihistoriska museum: EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR AWARD Special Commendation 1989:

 

“The committee would like to take this opportunity of expressing its appreciation of the achievements of Ekomuseum Bergslagen, Sweden and has great pleasure in making this Presentation as a permanent record of its esteem.”