Om oss

 

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av nästan 70 olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som när de en gång var i bruk. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr.
Det är själva grundtanken med begreppet EKOmuseum. Ordet eko härstammar från det grekiska ordet ”oikos” som betyder hushåll, eller helhet.

 

I Ekomuseum Bergslagen kan du uppleva både stora och små historiska miljöer, allt från världsarvet Engelsbergs bruk och Strömsholms slott. Du kan välja att gå med på guidade visningar eller gå själv, exempelvis på vandringsleden i Finnmarken. Här finns också hyttplatser och besöksgruvor, hembygdsgårdar och museer, bergsmansgårdar, smedjor och brukspatronernas herrgårdar med mat och logi, och mycket mer.

I Ekomuseum Bergslagens stora nätverk ingår ideella föreningar och privata entreprenörer som både äger och driver många av besöksmålen.

 

År 1990 bildades en stiftelse i syfte att i samverkan belysa Bergslagens historia och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål.

Stiftarna är kommunerna Ludvika och Smedjebacken i Dalarna, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar i Västmanland samt länsmuseerna i Dalarna och Västmanland.

 

Stiftelsens verksamhetschef från och med januari 2019 är Malin Andersson,

e-post: malin@ekomuseum.se

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2021 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2020 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2019 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2018 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2017 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2016 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2015 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2014 >

Här kan du ladda hem Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens årsredovisning för 2013 >

 

Styrelse, 2019 – 2023.

Ordförande: Ingvar Henriksson (sedan 2005),
e-post:
ingvar.henriksson@ludvika.se.

 

Ludvika kommun
Ledamöter
Ordinarie: Eva-Marie Tomtlund (M)
Ordinarie: Nall Anneli Bringås (V)
Ordinarie: Susanne Andersson (S)
Ersättare: Andreas Strandberg (M)
Ersättare: Maino Wohlfeil (S)
Ersättare: Emma Bropetters (C)

Stämmoombud
Ordinarie: Sören Grandelius (S)
Ersättare: Mauritz Bropetters (C)
Valberedare
Sören Grandelius (S)

Smedjebackens kommun
Ledamöter
Ordinarie: Vanja Larsson (V)
Ordinarie: Håkan Berggren (M)
Ersättare: Kerstin Ernebrink (S)
Ersättare: Linus Karlén (C) Johanna Eriksson
Stämmoombud
Ordinarie: Carin Runeson (S)
Ersättare: John Andersson (S)
Valberedare
Ingemar Hellström (S)

Norbergs kommun
Ledamöter
Ordinarie: Elizabeth Pettersson (S)
Ersättare: Per-Arne Andersson (M)

Stämmoombud
Ordinarie: Niklas Johansson (S)
Ersättare: Marianne Ångström (S)

Valberedare
Peter Vidberg (DiN)

Fagersta kommun
Ledamöter
Ordinarie: Lena Eldståhl (S)
Ersättare: Gunilla Molin (M)

Stämmoombud
Ordinarie: Gertraude Bergström (S)
Ersättare: Maria Lang-Larsson (M)

Valberedare
Ordinarie: Ulrika Skoglund (S)
Ersättare: Sune Andersson (S)

Skinnskattebergs kommun
Ledamöter
Ordinarie: Gunlög Olsson (V)
Ersättare: Anders Nordenbris (L) Kjell Andersson (L)

Stämmoombud
Ordinarie: Helena Öling (S)
Ersättare: Peter Kvist (M)

Valberedare
Helena Öling (S)

Surahammars kommun
Ledamöter
Ordinarie: Inge Larsson (C) Ylva Belin (C)
Ersättare: Inga-Lill Ohldin (S) Johanna Olofsson (M)

Stämmoombud

Valberedare

Hallstahammars kommun
Ledamöter
Ordinarie: Hanna Lostelius (C) Eva Wilhelmsson
Ersättare: Tommy Emterby (KD)

Stämmoombud
Thure Andersén (S)
Lennart Andersson (S)

Valberedare
Lennart Ahlström (S)

Dalarnas museum
Ordinarie: Christer Björklund
Ersättare: Lars Jönses

Västmanlands läns museum
Ordinarie: Jennie Schaeffer
Ersättare: –

Adjungerade
Visit Dalarna: Ulrika Andersson Eva-Marie Vernersdotter Ryan
Västmanland turism: Henrik Wester
Ekorådet Dalarna: Yngve Thorné
Ekorådet Västmanland: vakant

Verksamhetsrevisor
Sten Blomkvist, Smedjebacken

 

Så här ser Ekomuseum Bergslagens organisationsplan ut >

Ekorådet

Ekorådet är en sammanslutning av representanter från lokala föreningar med anknytning till Ekomuseum Bergslagens besöksmål i de sju stiftarkommunerna.
Broschyr om Ekorådet >

 

Ekorådets ordförande: vakant
E-post: 

 

Ludvika
Yngve Thorné
Vakant

Smedjebacken
Karl-Erik Nohrstedt
Yvonne Johansson

Fagersta
Vakant
Vakant

Skinnskatteberg
Karl-Åke Nordebring, Riddarhyttan
Vakant

Norberg
Anders Gustavsson, Norbergs hembygdsförening
Vakant

Hallstahammar
Owe Nilsson
David Lunde

Surahammar
Inge Larsson
Vakant

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av kulturcheferna i Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar samt länsmuseicheferna i Dalarna och Västmanland.

 

Susanne Eriksson, Ludvika
Anne Seppänen, Smedjebacken
Tobias Back/Joachim Stridsberg, Norberg
Lena Sundholm, Fagersta
Birgitta Lövestedt, Skinnskatteberg
Gunilla Falk, Surahammar
Sven-Olof Juvas, Hallstahammar
Christer Björklund, Dalarnas museum
Jennie Schaeffer, Västmanlands läns museum

 

Utmärkelser

Luigi Micheletti Fondazione i Brescia, Norditalien tilldelade Ekomuseum Bergslagen THE MICHELETTI AWARD år 1998 med följande formulering:

 

“Michelettipriset för 1998 års bästa teknik-eller industrihistoriska museum bland de deltagande kandidaterna, har vunnits av Ekomuseum Bergslagen i centrala Sverige. Museét täcker 75 mil2 skogklätt land och beskriver en region som under flera århundraden utgjorde ett av Europas främsta järnproducerande områden. 49 olika miljöer har restaurerats och gjorts tillgängliga för besökare. Förändringar och tillägg sker varje år. Med tanke på att museet ständigt befinner sig i utveckling har det varit svårt att veta vilket år man borde ansöka om priset, men museets positiva utveckling den senaste tiden ansågs vara en god anledning. Juryn har lagt stor vikt vid de frivilliga krafternas stora betydelse som guider och berättare i hela museets område och även noterat den entusiasm som karaktäriserar hela verksamheten och som uttrycks både av dem som är engagerade i arbetet och av de institutioner som stödjer museet ekonomiskt.”

 

Ekomuseum Bergslagen nominerades till bästa teknik- och industrihistoriska museum: EUROPEAN MUSEUM OF THE YEAR AWARD Special Commendation 1989:

 

“The committee would like to take this opportunity of expressing its appreciation of the achievements of Ekomuseum Bergslagen, Sweden and has great pleasure in making this Presentation as a permanent record of its esteem.”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail