Lokstallet & KURJ

Enda kvarvarande lokstall längs banan Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg.

 

En järnväg behövdes för tunga transporter från gruvor och bruk till hamnen i Köping vid sjön Mälaren. Banan invigdes 1866 och var några år senare byggd ända hit. 1952 gick det sista persontåget. Godstrafiken upphörde 1968.

 

När loken beställdes mättes spårvidden på fel sätt. Loken fick därför den udda spårvidden 1093 mm, 3,59 eng. fot, istället för avsedda 3,5 engelsk fot. Bana och vagnar fick byggas om till det måttet.

 

Det här lokstallet är det enda som finns kvar utefter banan. Det byggdes 1880, men tornet kom till 1930. Framför lokstallet fanns vändskivan, där loken vändes. Efter att järnvägen lagts ned användes lokstallet som bussgarage.

 

Längst upp i tornet, inuti vattentanken, finns en utställning om järnvägen och industrin i Riddarhyttan.