Olsbennings bergsmansby & Lapphyttan

Med anor från 1100-talet. Medeltida hyttplats. Besök på egen hand.

 

I Olsbenning fanns på redan 1100-talet en hyttplats. Arkeologiska fynd visar att järn då framställdes här i en masugn. Olika masugnar har sedan varit i bruk ända till 1874.

 

Järnet tillverkades av bergsbrukande bönder. Läget vid ån gav vattenkraft till hyttan och intill den byggde bergsmännen sina gårdar. Kring bergsmansbyn fanns åker- och ängsmarken och utanför den skogen som gav träkol till hyttdriften.

 

Bergsmanshushållen framställde järn här, i allt större hyttor, fram till mitten av 1800-talet. En del av Olsbennings gårdar har flyttats ut, men flera ligger kvar i byns kärna. Jordbruk håller landskapet öppet så som det varit i närmare tusen år.

 

Lapphyttan här i närheten är en annan hyttplats som användes under 200 år fram till mitten av 1300-talet. Omfattande utgrävningar där har gett ny kunskap om hur en medeltida hyttplats såg ut och användes.

 

Nya Lapphyttan i Norberg är en rekonstruktion av Lapphyttan.

 

 

 

 

Liten bild nr 1: Bisse Falk