Lekombergs gruva

Gruvområde från 1600-talet med vacker utsikt. Vandringsled. Besöks på egen hand. Väl skyltat.

 

Här uppe på Lekomberget finns den vackraste utsiktsplatsen i Ludvika kommun. På och runt berget fanns fyra järnmalmsgruvor. Man började bryta 1630 och efter andra världskriget 1945 tog det i princip slut. Viss avslutande verksamhet pågick fram till 1950-talets början.

 

1910 såldes gruvan till tyska stålverket Hoesch AG i Dortmund. Den kom senare att ingå i Lekombergsgruppen med andra gruvor i Ludvika, som Iviken, Ickorrbotten och Håksberg. Järnmalmen var av exporttyp, dvs så pass fosforrik att den var svår att sälja i Sverige. Det mesta gick till tyska Ruhrområdet. Man bröt som mest järn i Lekomberg under andra världskriget, då 200 personer arbetade vid gruvan. Det var Ludvika kommuns största arbetsgivare.

 

Vid sjön Väsmans strand åt höger ser du Storgården på en udde. Där bodde författaren och hembygdskämpen Karl-Erik Forsslund, grundare av Brunnsviks folkhögskola.