Kolarbyn

”Sveriges mest primitiva vandrarhem”. 12 kolarkojor. Kolmila.

 

Träkol var ända in i förra århundradet en nödvändig råvara för att kunna framställa järn. En av de sista masugnarna som använde träkol – Lienshyttan, som ligger i närheten – lades ner 1959. Tillgången på skog för kolning var en stor konkurrensfördel under de århundraden då Sverige var en ledande järnproducent i Europa.

 

Kol är lättare att transportera än ved, därför gjordes kolningen i skogen på platser som den här. Bergslagen är fullt av kolbottnar från svunna tider. Kolarbyn Eco Lodge byggdes till en början för att visa hur det kan ha sett ut kring kolningen. Arbetet med att framställa kol var slitsamt, farligt och smutsigt. Kolaren måste passa sin mila dag och natt i många dygn och fick bara ta korta vilostunder i sin kolarkoja. Om milan brann förlorade han allt. Ändå har kolarlivet omgivits av mycket romantik i berättelser, sånger och dikter.

 

Kolarbyn nu är en betydligt mer romantisk plats än platser för kolning förr.

 

Sedan 2004 finns möjlighet för alla att boka en natt i Kolarbyn och få uppleva hur det är att bo i en kolarkoja. Nu är det dock en lyx med vandrarhemsstatus och möjlighet till umgänge, inte ensamt som förr. Du kan njuta av avkopplande skogsliv och få spännande natur- och kulturupplevelser.

 

I augusti varje år tänds dessutom en kolmila som man rest å traditionellt sätt, allt för att föra kunskap och tradition vidare och för att Kolarbyn Eco Lodge ska vara en del av bevarandet av kulturhistorien.

 

Här har du möjlighet, när du bokar in dig i en kolarkoja, att samtala med vandrarhemsvärden om platsen och historien – eller prata med de entusiaster som arbetar med milan om dess konstruktion och om arbetet med den.

 

kolarbyn.se >