Kulturreservatet i Skräppbo

Kulturreservat. Gammal folkskola och unikt kulturcentrum.

 

Kulturreservatet sträcker sig genom Haraldsjöåns vackra dalgång. Hela området är rikt på spår från istiden. Här har förekommit järnframställning troligtvis från 1400-talet. Spår i naturen efter boplatser, hyttor, gruvhål och kolbottnar är många. Här har också flottats timmer från Haraldsjön till sjön Lien. Längst upp mot Haraldsjön ligger det intressanta kolartorpet Backens från 1600-talet vars historia kan följas redan från första brukaren.

 

Kulturreservatet är också ett levande kulturcentrum där konstutövare samlas vars verksamhet bygger på samarbeten med det omgivande samhället. Teatermaskinen är den organisation som driver verksamheten och sköter kulturreservatet. Maskinteatern är byggnaden som innehåller teaterlokal och gamla Skräppbo skola.

 

Skräppbo skola byggdes år 1910 för de barn som bodde i skogstorpen i närheten. I skolhuset bodde lärarinnan och senare också en vaktmästare. En av lärarinnorna var Maja Bark, vars dotter Maj-Britt Nergård har betytt mycket för Teatermaskinen när det gäller kunskap om Riddarhyttans historia. Skolverksamheten upphörde från mitten av 1930-talet. På 50- och 60-talet var Skräppbo skola föreningslokal och användes av bland andra Unga Örnar och SSU. Huset användes som fritidshus fram till 1995. Teatermaskinen övertog skolan för sin verksamhet 2005.

 

Teatermaskinen >