Virsbo bruksområde

 Virsbo bruksområde består av bruksgata, slussar och en konsthall i funkisstil, öppen under sommaren. Här finns även en välbevarad 1800-talsherrgård.

 

Vid fallen mellan Åmänningen och Virsbosjön fanns en stångjärnshammare redan under 1620-talet. En bit längre in på 1600-talet köptes mark och hammare av Christoffer Boije, som därefter startade Virsbo bruk. Cirka 250 ton stångstål tillverkades varje år fram till slutet av 1800-talet, då produktionen ökade.

 

Under 1800-talets början togs bruket över av Herman Lagercrantz som utvecklade och moderniserade. Den nya herrgården byggdes om och till i nationalromantisk stil och stod klar 1918. Samhället växte med egnahem och hyreshus. Bruksgatan och nya fabrikslokaler i funkisstil tillkom vid vattnet år 1943.

 

Strömsholms kanal går genom Virsbo gamla bruksområde med industrier på båda sidor. Nedströms, bredvid slussporten närmast Virsbosjön byggdes kanalkontor och handelsbod. Några hundra meter mot sydost låg hamnen, där virket från sågen skeppades ut via kanalen.  Bruket var ända fram till slutet av 1800-talet ägare till flera av de för transporterna så viktiga kanaljakterna. Idag ligger det moderna industriområdet i Nordanö, två kilometer österut.

 

Brukets karaktär framträder tydligt än idag. Det går fint att ströva i området med slussar och industribyggnader. Herrgården ritad av arkitekten Lars Johan Lehming är öppen för konferenser och middagar i välbevarad nationalromantisk stil. Vita magasinet är ett historiskt arkiv som även innehåller ett minnesrum över Herman Lagercranz. Virsbo konsthall är inrymt i funkislokalerna vid vattnet, med utställningar som kan ses på lördagar och söndagar under sommaren.