Bråfors bergsmansby

Kulturreservat sedan 2006 med välbevarad bergsmansgård. Besök omgivningen på egen hand. Boka visning av Brategården hos Margareta och Erik Brate.

 

Brategården i Bråfors är sedan 2006 ett kulturreservat. Gården ägs och brukas av privata ägare, sjätte generationen på gården.

 

Gården är en välbevarad bergsmansgård med många gamla uthus kvar . Till gården hör betesmark, åker och inte minst skog. Skogen var viktig både för hushållet och för bergsbrukets behov av virke och kolningsved.

 

Här finns lämningar av anläggningar för järnframställning. Arkeologiska undersökningar har visat att järn framställdes här under 1200-talet. Äldsta skriftliga belägg för gården är från 1354.

 

Bråfors, en av de få skyddade bergsmansbyarna, åskådliggör utvecklingen av en by i Bergslagen från 1200-talet till början på 1900-talet. De flesta åkrar och ängsmarker som man vet var i bruk under 1600-talet används ännu.

 

 

Här laddar du elbilen. >

 

 

 

 

Toppbild: Fredrik Findahl