Malingsbo bruksmiljö

Karolinsk träherrgård från år 1700 med flyglar, kapell och unikt kornmagasin. Besök på egen hand.
Platsen väl skyltad. Vandrarhem, café, utställningar, loppis med mera sommartid. 

 

Vid Hedströmmen ligger Malingsbo. Byn omtalades som Malingsboda i mitten av 1400-talet. Vid forsen anlades en bergsmanshytta och en smedja omkring år 1625. Allting kom i ägo av myntmästaren Markus Kock, som utvidgade anläggningen och skapade ett bruk som fick en höjdpunkt under 1700-talets första hälft.

 

Vid 1800-talets slut såldes bruket till det engelska bolaget Thomson & Bonar, senare Klotens AB. Engelsmännens intresse kom att rikta sig mot järnmalmsgruvan i Grängesberg. Skogen jämte bruken Malingsbo och Kloten såldes till svenska staten. Malingsbo bruk lades ned 1891. Förutom dammarna har inte många spår av järnhanteringen överlevt. Däremot är herrgården av timmer i karolinsk byggnadsstil mycket välbevarad och väl sammanhållen och anses idag som en av Bergslagens finaste. Huvudbyggnaden med flyglar byggdes vid 1700-talets första hälft. Typiskt är säteritaket, de klassicerande formerna samt träfasadens röda och grå färger.

 

Strax norr om herrgården ligger det gråvita Sankta Annas träkapell, helgat åt bergsmännens skyddshelgon. Brukets dåvarande ägare, Peter Snack, lät uppföra det åttkantiga kapellet 1708. Den äldsta bevarade byggnaden är ett timrat sädesmagasin från 1670-talet, som ensamt överlevde en våldsam brand år 1700. Längre söderut, intill gamla landsvägen, står ett vitputsat magasin från 1849 med väggar av slaggflis. Det har inte mindre än 228 ventilationsgluggar täckta av varsin järnlucka. Inne i byggnaden finns en fristående kornskruv, en stolpställning med spannmålsfickor genomborrade av kanaler för luftning av säden.

 

Ytterligare några byggnader vittnar om brukstiden; en vitputsad arkivbyggnad och Heikenskjölds gravkor i nyklassicistisk stil, vidare en klensmedja, en brandstation och några arbetarbostäder. Skolan från 1886 fungerar idag som bygdegård.

 

Sedan 1970-talet utgör Malingsbo och Kloten ett populärt rekreationsområde med möjligheter till camping, fiske och skogsströvande. I Malingsbo finns både campingplats och vandrarhem.

 

Malingsbo Herrgård >