Söderbärke kyrkby & hembygdsgård

Kyrkby, hembygdsgård, Paul Eriksson-utställning, hantverk. Öppet sommartid med café och hembakat. Hantverksboden öppen samtidigt. ”Möljan” årlig stor marknad i slutet på juli.

 

Söderbärke har djupa rötter i förkristen tid med spår av bostäder från stenåldern. På 1300-talet påbörjades bygget av den nuvarande kyrkan. Dessförinnan fanns här sannolikt en liten träkyrka.

 

Ett fyrtiotal autentiska besöksmål med spännande historia ute i det fria väntar på Söderbärke hembygdsgård, den Baggströmska gården, ligger vackert vid sundet som skiljer Barkensjöarna åt. Det är en bergsmansgård i falurött. Bergsmansgårdens byggnader ligger samlade kring ett tun, där mangård och fägård skiljs åt.

 

Gården består av mangårdsbyggnaden från omkring år 1800 samt en karaktäristisk loftbod. I vinkel mot mangården står Lill-stugan från 1700-talet. Den har använts som brygghus och bagarstuga.

 

Alla fähus och uthus har försvunnit och tomten är betydligt mindre än den varit. Mangården rymmer idag åtta rum och kök. I två rum på övervåningen sitter vackra handmålade tapeter och överstycken. Helgdagsstugan stod för det mesta oeldad men användes vid storhelger och fester.

 

Ett stycke från gården, intill prästgården i före detta pastorsexpeditionen, visas en intressant och naivistisk samling träskulpturer av den lokale konstnären Paul Eriksson (1883-1939) från Saxe. En religiös kris väckte hos honom en stark kristen tro och mot slutet av sitt liv arbetade han med bibliska motiv, bland annat flera altartavlor.