Ludvika gammelgård & gruvmuseum

Ursprunglig bergsmansgård och industrihistoriskt friluftsmuseum grundlagt av Karl-Erik Forsslund.  Ekomuseums kansli. Geologiskt mineralmuseum. Besök på egen hand, väl skyltat. Lördagsloppis från maj till sep kl 9-15.

 

Här hade författaren Karl-Erik Forsslund redan på 1920-talet för Ludvika Hembygdsförenings räkning lyckats förvärva den Sjöbergska bergsmansgården med anor från 1500-talet, som ligger på ursprunglig plats. Gården har sedan dess fungerat som hembygdsgård och museum med intressant interriör och bevarade ekonomibyggnader.

 

Men Forsslund ville mer än så. Tillsammans med ingenjören Gustaf Björkman började han samla in byggnader, maskiner och redskap från nedlagda gruvor i trakten. De flesta av dessa anläggningar räddades i sista stund. På så vis byggdes Ludvika Gruvmuseum, som när det invigdes år 1938 var världens första industrihistoriska friluftsmuseum. Här finns en komplett stånggång med flera olika vändbrott för att vinkla riktningen och grena ut kraften. Stånggångar var mekaniska kraftöverföringar med grova trästänger som rörde sig fram och tillbaka, drivna av vattenhjul. Deras syfte var att länspumpa gruvorna.

 

Museet har vidare en hästvind med malmtunna till ett hisstorn av trä, en lave. Symbol för hela anläggningen är ett stort vattenhjul, diameter ca 15 meter. I bodar på området finns samlingar av gamla handverktyg för borrning och lastning.

 

Senare tiders gruvdrift från 1900-talet präglades av tryckluftsteknik. Museet har en samling av borrmaskiner, lastmaskiner, vagnar och lokomotiv för underjordstransport. På 1900-talet började man vid gruvorna att mala låghaltiga malmer till slig och koncentrera detta material med olika metoder. Museets största byggnad, anrikningsverket, inrymmer utrustning för detta. Här finns även en ny utställning om järnhantering och teknik.

 

www.vbgf.se >