Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård

Ett kulturstråk i Smedjebacken. Hembygdsgård, kyrka och två konsthallar – Arkivhuset och Meken.

 

Kyrkogatan var från början en del av vägen från Mälardalen till Stora Tuna, Falun och Säter. När kyrkan byggdes på 1400-talet låg en liten bergmansby där. Strax norr om dagens MEKEN mötte denna landsväg vägen från Västerdalarna. Trevägskorsningen blev en samlingspunkt och handelsplats med namnet Smidies-backen. Utifrån vägskälet spred sig sedan bebyggelsen där ämbetsmän, borgare och hantverkare slog sig ner. Under 1700-talet expanderade handeln och samtidigt öppnades Strömsholms kanal. Det innebar ytterligare etableringar av handelsmän och andra näringsidkare. Kyrkogatan och hamnen blev ett livligt centrum för varor och Vid mitten av 1700-talet flyttade befallningsmannen till Smedjebacken vars främsta uppgift var att inkasseraskatter och avgifter.

 

Under mitten av 1800-talet anlades Smedjebackens valsverk, Morgårdshammars industri och Wessman-Barkens järnväg mot Ludvika öppnades som en förlängning på Strömsholm kanal.

 

Kyrkogatan kom att binda ihop Smidies-backen, hamnen och kyrkbyn. En tät bebyggelse med affärer, bostäder, brandstation och industribyggnader som hörde till Smedjebackens valsverk, järnvägs- och hamnbyggnader blev resultatet.

 

Lokstallet  med lok och vagnar står fortfarande kvar i hamnen liksom två järnbodar och ett hamnmagasin som inrymmer ett litet kanalmuseum. Här finns också hamnkontor, sommarrestaurang, fritidsbåtar och ångbåtar som gör turer längs kanalen. Följ Kyrkogatan via Arkivhuset och kyrkan till Norrbärke hembygdsgård och utforska området och resten av bergsmansbebyggelsen. Eller följ gatan mot valsverket och se de gamla industribyggnaderna och MEKEN, valsverkets före detta mekaniska verkstad som idag är en konsthall.

 

Smedjebackens kommun 0240 – 66 00 00