Fagersta brukssamhälle & bruksmuseum

Modernt brukssamhälle från 1950-talet kring Fagersta bruk.

 

Sedan medeltid har det framställts järn här. Efterhand växte det stora Fagersta bruk fram. In på 1900-talet låg tillvaron för en bruksarbetarfamilj helt i brukets händer.

 

I början av 1900-talet byggdes arbetarbostäder och arbetare fick förmånliga lån för att bygga egna hem. Fagersta delades upp med arbetarna på den ena sidan av industriområdet. ”Andra Sidan” var för tjänstemän och direktörer.

 

Fagersta växte till ytan och blev stad 1944. På 1950-talet lades grunden för centrala Fagersta, ett visionärt idealsamhälle. Mycket gammal bebyggelse revs under 1960- och 70-talets storstadsdrömmar.

 

Brukssamhällen som Fagersta är karaktäristiska för Bergslagen. De formades av århundraden av bruksliv och bidrog i sin tur till att forma 1900-talets svenska folkhem.

 

En promenad från Skansens arbetarbostäder genom Fagerstas centrum och över till villaområdena på ”Andra sidan” är en promenad genom ett bergslagssamhälles – och kanske också det svenska samhällets – 1900-tal.

 

Här laddar du elbilen >

 

 

 

Toppbild: Nils Öst, målningar i Fagersta brukskontor. Foto: Göran Rådberg.