Herrevadsbro

Här utkämpades slaget vid Herrevadsbro år 1251. Minnesplats. 

 

Valdemar Birgersson, endast elva år gammal, hade valts till svensk kung. På så sätt fick hans far Birger Magnusson, känd som Birger jarl, i praktiken kontroll över Sverige. Folkungarna, som också var kandidater till tronen blev alltså åsidosatta, något de inte uppskattade. De ville göra uppror mot Birger jarl och samlade ihop en här av svenskar, danskar, norrmän och tyskar för att mötas i slaget vid Herrevadsbro.

 

Jarlen vann över upprorsmännen och lät avrätta ledarna och många av deras män. Avrättningarna väckte stort uppseende och vållade enorm ovilja mot det fruktade jarlen, men efter denna kraftmätning var det lugnt i Sverige i ett kvarts sekel. De stormän som hade inflytande i Sverige efter 1251 var i stor utsträckning Birgers jarls vänner. Andra höll sig lugna eller valde att lämna landet.

 

Birger jarl kunde därefter driva igenom vad han ville och därmed stärka kungamakten. På minnesplatsen vid Kolbäcksån, intill Kolbäcks gästgiveri kan du läsa mer.

 

herrevadsbro.se >

 

 

 

 

 

Kolbäcks gästgiveri, park