Borgåsunds Hamn

Lastplats och strategisk infart till Strömsholms kanal. Gästhamn med litet museum.

 

I en nordlig vik av Mälaren ligger Borgåsund, som blev infarten till Strömsholms kanal. Redan i äldre tider låg en bro över det trånga sundet. Med tillkomsten av kanalen fick denna plats, mitt emellan städerna Västerås och Köping, en strategisk betydelse som hamn och lastplats. Som kompensation för förlorade skatteinkomster byggdes ett järnvåghus där avgifterna delades mellan Västerås och Köping, vilka även delade ansvaret för trafiken på Mälaren. Våghuset revs så sent som 1967.

 

Borgåsund var under lång tid Mälarens största hamn och växte till ett eget samhälle. Här uppfördes bostäder för skeppare, hamnarbetare och för vågmästaren. Det fanns under 1800-talet affärer, apotek, krog, fattigstuga och missionshus. När järnvägen mot Eskilstuna skulle dras över sundet fick delar av samhället rivas. I och med att kanalen minskade i betydelse beslutade Västerås och Köping att lägga ner sitt engagemang vid hamnen 1929.

 

Borgåsunds trånga läge gör att samhället kan liknas vid ett bohuslänskt fiskeläge. Kanalbolagets hamn är delvis bevarad och i bruk som gästhamn. Av äldre byggnader återstår ett järnmagasin från 1872 och en brovaktarstuga från 1861. I en magasinsbyggnad finns information om Strömsholms kanal.

 

 

Här laddar du elbilen >