Flatenbergs hytta

Välbevarad bergsmanshytta med rostugn, rådstuga och masugn. Besök på egen hand. Platsen väl skyltad. Hyttan öppen för visning sommartid.

 

Byn Flatenberg omnämns redan på 1300-talet. En hytta anlades omkring år 1600 av bergsmän. Hyttan hade ett bra läge då sjön Norra Barken kunde utnyttjas som transportled året runt. Den nuvarande masugnen är uppförd genom påbyggnad av den gamla år 1865. Vid denna tid skedde en rad förbättringar. En modern rostugn uppfördes, en ångmaskin installerades och produktionen ökade från 1 600 till 3 000 ton tackjärn.

 

I maskinhuset finns fortfarande flera äldre maskiner kvar, till exempel malmkross och blåsmaskin. Hyttan råkade dock ut för den svacka som inföll efter 1:a världskriget och driften upphörde 1918. Miljön betraktades redan på 1920-talet som så intressant att flera omfattande dokumentationer gjordes. Författaren Karl-Erik Forsslund ansåg att denna bergsmansmiljö var den märkligaste som fanns i Sverige.

 

När hyttan 1930 skulle rivas, lyckades Forsslund förklara den som museum, då den innehöll och ännu innehåller en stor samling redskap. På så vis blev den bevarad, även om det inte gick att spara de åtta kolhusen eller delar av bergsmansbyn. Rådstugan och rostugnsbryggan är rekonstruerade.

 

Det finns en vandringsled runt anläggningen med “Blickpunkter” där man med hjälp av äldre fotografier kan se hur här såg ut kring 1915.

 

Smedjebackens kommun: 0240 – 66 00 00

 

 

Här laddar du elbilen >

 

 

Målning liten bild nr 2: Johan Ahlbäck