Gamla Norberg & Engelbrekt

Norberg kallas by men liknar en medeltida stad och har rötter i 1300-talet. Besök omgivningen på egen hand. Väl skyltat. Turistbyrån ligger på torget.

 

Norberg kallas by av sina innevånare, men liknar en medeltida stad. Platsen har länge varit huvudort men aldrig stad. Här fanns handel och administration för Norbergs bergslag, ett av Sveriges tidigast omtalade bergslagsområden. Bergsbruket hade stor betydelse för Sveriges framväxt.

 

Engelbrekt från Norberg ledde på 1400-talet ett stort uppror mot kung och fogdar. Under en tid var han riksföreståndare och ledde Sveriges första riksdag. Engelbrekt har stor symbolisk betydelse och hans namn förekommer i många sammanhang i denna del av Sverige.

 

Runt en sträcka av ån genom Gamla Norberg finns skyltad promenadväg. Där låg ståtliga bergsmansgårdar, med namn som ännu lever kvar. Gårdarna är ersatta av yngre bergslagsbebyggelse, också den sevärd. Kyrkan är från 1300-talet och hade en föregångare på samma plats.

 

Norbergs ljudmuseum – lyssna till platsens berättelser via ljudguider >

 

 

 

 

 

 

Foto: Toppbild: Fredrik Findahl, bild 2 höger: Malin Slotte