Kopparverket

Gammal plats för kopparproduktion sedan medeltiden. Besök på egen hand. Platsen väl skyltad. Vandringsled runt området.

 

Kopparhanteringen i Riddarhyttan har pågått sedan medeltiden. De kala varphögarna minner om verksamheten. Kopparslaggen gör marken steril och här finns ingen växtlighet. Det nuvarande kopparverket strax söder om nedre Skärsjön började byggas 1804 och togs i drift av Riddarhytte bruk år 1819. Malmen bröts i Östergruvan på andra sidan sjön. Nedanför sjön anlades ett invecklat system av dammar, fall och underjordiska rännor, vilket innebar ett effektivt utnyttjande av vattenkraften.

 

Här finns en gammal kopparbod, en gedigen byggnad i sten uppförd 1819. Från samma tid stammar en förvaltarbostad i timmer med panel. Man kan även se lämningar av rostugnar. Resterna av en vattentub löper med verket till ett vattenkraftverk. På 1830-talet var produktionen ca 70 ton. En del av den råkoppar som framställdes gick till myntverket i Avesta. Men genom malmens låga kopparhalt blev storhetstiden kort. Kopparverket lades ned 1873. Runt området finns en skyltad vandringsled.

 

Kopparverket överläts till Riddarhyttans vikingaförening Tuhundra Naemdimpe vintern 2005, som därefter tar over skötsel och underhåll av anläggningen. Aktiviteter planeras av föreningen.