Västanforsområdet

Besökscentrum. Levande hembygdsgård med herrgårdsflyglar, gästhamn. Temapark för barn, julutställningar i december. Öppet året runt dagl 10-18. Kaffestuga öppen dagl 9-18 med frukost. Handelsboden Ekomagasinet öppen dagligen 11-18.

 

 

Området kring Västanfors herrgård innehåller ett koncentrat av sevärdheter. Hit hör såväl hembygdsgården, med hitflyttade byggnader, som herrgårdsmiljön på ursprunglig plats samt forsområdet med kanalen och slussar, dammar och kraftverk.

 

På Hembygdsgården finns bergsmansgården, en enkelstuga i två våningar, som en gång var en del av Slohagens gård. Den inrymmer storstuga med kök och sidokammare. På övervåningen finns en festsal. Närmast söder om stugan står ett soldattorp, som tillhört Aspbenning by. Från Hedkärra by kommer Mor Stinas stuga som beskriver ett typiskt arbetarhem från sekelskiftet. Till hembygdsgården hör även två loftbodar och två logar.

 

Mellan hembygdsgården och herrgårdsområdet ligger sädesmagasinet från 1870, som en gång tillhört herrgården. I dag kallas byggnaden Ekomagasinet och innehåller en rekonstruerad gammaldags handelsbod och ett teatermuseum. På övre våningen finns även olika utställningar.

 

Västanfors herrgård ligger naturskönt vid Strömsholms kanal. Sedan 1600-talet har brukspatroner med anknytning till Västanfors hytta bott och verkat här. Hyttan revs i slutet av 1920-talet. Hela verksamheten hade då flyttats till Fagersta bruk. Den gamla herrgården revs när Strömsholms kanal byggdes om i mitten av 1800-talet då kanalen drogs fram tvärs över tomten. De två flyglarna från 1850- och 1870-talen uppfördes på de gamlas plats. Ett fint lusthus från tiden ligger kvar I parken.

 

Malla Löwenhielm var den sista som bodde i norra flygeln. Hon gick bort 1954, och hennes hem är bevarat som museum och ger en god bild av ett övre ståndshem vid sekelskiftet. Slussvaktarstugan nära herrgårdsflygeln har renoverats och inretts till keramikverkstad. Norr om kyrkan finns ett Skolmuseum inrymt i Fagerstas första skolhus, byggt 1854.

 

Fagersta bruk, som förvärvat Westanfors hytta 1873, lät vid sekelskiftet uppföra ett kraftverk. Den försåg genom en kraftledning det nya götvalsverket i Fagersta med elektricitet. Det gamla kraftverket i Västanfors har sin originalinredning bevarad från år 1900. Driften lades ned 1949 då en ny kraftstation uppfördes strax intill. Kraftverket beställdes från ingenjörsbyrån Qvist & Gjers i Arboga. Forsen har en fallhöjd på 4,2 meter. Vattnet fördes via en kanal in till turbinsumpen. Två kraftturbiner gav en effekt av 175 hk var och är vertikalt uppställda och kopplade till två kraftgeneratorer ovanför.

 

Samlingen av hus utökades sommaren 2004 med en bagarstuga och 2005 med ett nyuppfört besökscentrum vid gästhamnen nedanför slussen. Ett kaffestuga med hembakat bröd och smörgåsar finns vid P-platsen och infarten. I logen intill finns möjligheter att ta emot större sällskap för kaffe med dopp. Ekomagasinet rymmer en välfylld presentbutik likt en gammal lanthandel och är liksom kaffestugan öppen året runt.

 

Facebook Fagersta-Västanfors hembygdsgård >

Fagersta-Västanfors Hembygdsförening >