Mårtens & Kullens kyrkstigar

Sommarstigar från gamla finnbyar till Grangärde kyrka.


Vandringsleder, besök på egen hand.
Väl skyltat.

 

Visit Dalarna  0771-62 62 62
www.visitdalarna.se

 

 

 

Finnsstigar, Kyrkstigar, Skyltar, Raststuga, Byn Kullen, Byn Mårtens

 

Kyrkstigarna är gamla vandringsleder inom Grangärde socken, som binder samman skogsbyarna med kyrkbyn. Man gick dem sommartid till sockenkyrkan, till arbetet vid hyttorna och bruken och till arbetet i skogen.

 

Det förelåg kyrkotvång i Sverige vilket innebar att varje familj var skyldig att minst en gång varje månad besöka sockenkyrkan. Dessutom skulle man gå till kyrkan vid bröllop, dop och begravningar.
Kyrkstigen hölls framkomlig för häst med finnsläpa och sådant färdsätt behövdes vid sjukdom, olycksfall eller vid den sista färden. Vintertid färdades man efter upplogade vintervägar. Eftersom dessa drogs på frusna mossar, vattendrag och sjöar hade de andra sträckningar än sommarhalvårets stigar.

 

De båda kyrkstigarna utgår dels från socknens nordligaste finnby Kullen, dels från finnmarksbyn Dalkarlsberg i väster. Båda dessa vägar går genom Norrbo by fram till Grangärde kyrka. Hela leden är röjd och märkt i orange färg på trädstammar och uppsatta markeringar. På informationstavlor lämnas upplysningar om vad som kan vara av intresse. En raststuga finns vid byn Mårtens.

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail