Klackbergs gruvfält

Omtalat redan 1303 som ”Stålberget”. Vandringsled, “Blå grottan”. Besök omgivningen på egen hand. Väl skyltat.

 

Klackbergs gruvfält har en lång och spännande historia. Redan under tidigt 1300-tal omtalas platsen som Mons Ferri, Järnberget. Här finns manganhaltig lättbruten järnmalm och dolomit, dvs. kalk, eller limsten som det kallades förr. Kalken användes i hyttorna för att underlätta slaggbildning vid smältningen.

 

De äldsta delarna av gruvfältet är Springegruvan och Solskensbergsgruvan.

 

I Blå grottan kan man se hur stollgången drivits genom berget med hjälp av eld. Metoden kallas tillmakning och går till så att man eldar med ved intill bergssidorna varvid berget blir sprött och lättbrutet. Bergssidorna blir släta och mjukt rundade vid tillmakningen. Vi sprängning däremot trasas berget sönder och man kan se rester av borrhål i vilka krutet eller dynamiten lades. Exempel på detta kan man se i den tunnel som utgår från Storgruvan och genom vilken malmen transporterades ut till järnvägen.

 

Vid uppfordringsplatserna skedde malmvaskning först under bar himmel och sedan i speciella s.k. skrädhus där malmen stjälptes upp på rullande plockband och sorterades i olika kvaliteter. Det här arbetet sköttes huvudsakligen av kvinnor och barn.

 

De industrianläggningar som man finner här i området är från perioden 1880-1920. Helt unika i sitt slag är de båda runda gruvlavarna av slaggtegel med utsmyckningar och valvbågade fönster. Båda lavtornen är placerade över uppfordringsschakt som är flera hundra meter djupa. Även hissar, spel och maskinutrustning är delvis bevarade i byggnaderna och kan demonstrationsköras. Underjordsbrytning pågick i Klackberg fram till år 1967.

 

I områdets sydvästra del ligger de gamla kalkgruvorna. I närheten finns också en kalkugn bevarad. En del av de bostäder som byggdes under 1800-talets slut har bevarats, bl.a. området Uddevalla som är fem fyrfamiljsbostäder uppförda i tegel och med tidens mått mycket gedigna och moderna. De enklare träbarackerna är däremot rivna.

 

Norbergs ljudmuseum – lyssna till platsens berättelser via ljudguider >

 

 

 

 

Liten bild nr 1: Fredrik Findahl
Liten bild nr 2: Bisse Falk