Ramnäs bruksområde

Vacker miljö med en lancashiresmedja och två välbevarade herrgårdar, Schenströmska och Tersmedenska. Här finns också ett hantverkshus.

 

Den första hammaren, Kungshammaren, uppfördes redan 1590 av Katarina Stenbock, änkedrottning efter kung Gustav Vasa som givit henne området i änkepension.

 

Tackjärn forslades nedströms från hyttorna i norr, och snart anlades ytterligare hammarsmedjor vid det forsande vattnet i Ramnäs. Under 1600-talet fanns här fem smedjor.

 

Bruksanläggningarna ägdes på 1700-talet av familjerna Schenström och Tersmeden som lät bygga ståtliga herrgårdar. Schenströmska herrgården på åns västra sida är från 1762, och Tersmedens herrgård på den östra är byggd i empirestil under 1800-talet. Per Reinhold Tersmeden blev ensam ägare till bruket 1834 och utvecklade Ramnäs till en av Sveriges ledande stångjärnsproducenter. Ett valsverk uppfördes 1868. Så småningom blev kätting en av Ramnäs stora produkter och produktionen pågår fortfarande.

 

Spången över forsarna har bevarats. Via den tog arbetarna sig snabbt till arbetet i smedjorna. Resterna av två linbanor för transport av träkol från kolhusen är däremot borta. Det är även den 2,3 km långa torvlinbanan från Stormossen till sjön Nadden, där torv lastades på pråm för vidare transport på kanalen under åren runt 1920. Kanalen byggdes en bit bort från det forsande vattnet vars kraft gick till hammarsmedjorna.