Trångsforsområdet

Lanchashiresmedja från 1875 med vattenhjul under intressant restaurering. Trångfors smedja är öppen måndagar 08.00 – 12.00 maj – september. Trångfors gamla kraftstation bokar du visning av hos Svedvi Berg hembygdsförening. ”Trångforsdagen” tredje sönd i augusti. Cykel- och vandringleder längs kanalen.

 

Det blev under 1600-talet vanligt bland borgare i Mälardalen att investera i järnhanteringen. Den första stångjärnshammaren i Trångfors anlades år 1628 av köpmannen Adolf Willemson från Västerås. Det var en liten industri med tre anställda.

 

Strömsholms kanal drogs på 1700-talet rakt över brukstomten och den gamla herrgården revs. Den nuvarande smedjan uppfördes 1799. Här utnyttjades kanalens vatten genom att en vattenränna i trä försåg smedjan med vattenkraft. När lancashiresmidet introducerades 1875 ökade produktionen radikalt. År 1900 nådde produktionen en topp på 3100 ton. Men smedjan lades ned redan 1915.

 

En av smedjans fyra lancashirehärdar har restaurerats likaledes de två vattenhjulen och vattenrännan. Den stora mumblingshammaren har fått ny sockel. På sikt ska färskning av tackjärn och hopslagning av smältorna ska kunna demonstreras i smedjan. Intill smedjan I det forna gnistrummet, finns idag en trevlig gemytlig lokal med öppen spis för uthyrning och samkväm. Labbit,ovanpå smedjan är det rum där smederna vilade mellan arbetspassen, idag ombyggt till samlingslokal. Väggmålningarna är utförda av Gunnar Hall. Strax intill ligger kolhuset från år 1800 där kolvagnarna körde rakt in och tippade ner sina lass från de bryggor som löper under taket.

 

Kraftverket i Trångfors, som ligger på andra sidan strömmen, konstruerades 1898-99 med turbiner från ingenjörsfirman Qvist & Gjers i Arboga, men de ersattes 1912 av turbiner från Kristinehamns Mekaniska Verkstad. Vid sidan av fallen byggdes en vattenränna, som tog vattnet en sträcka på flera hundra meter till verket. Detta kraftverk var i drift till 1988 och fungerar numera som museum. Den ursprungliga utrustningen är bevarad. Kraftverket har sex liggande turbiner med en effekt på 400 hk vardera. Generatorerna tillverkades av ASEA och fick Grand Prix på den internationella industriutställningen i Paris år 1900.

 

Varje sommar i juni infaller det traditionella evenemanget ”En afton vid milan”, i kolladan och i augusti infaller “Trångforsdagen” då byggnaderna öppnas för visning av driften av smedjan.Om vattnet i kanalen är tillräckligt medverkar även ångbåten REX.

 

www.hembygd.se/svedvi-berg/