Oxbrons banvaktstuga

En av få bevarade banvaktstugor. 

 

Den första delen av Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg, linjen förbi Oxbron, öppnades år 1866. Från 1882 och några år framåt fanns här även ett sidospår för godstrafik, men det var borta när banvaktarstugan uppfördes i december 1904.

 

Stugan byggdes för att banvaktaren skulle få en bostad längs sträckan som han ansvarade för, och för att hans hustru för en billig peng skulle kunna sköta grindarna vid landsvägsövergången.

 

En hållplats anlades intill stugan 1932, och användes tills persontrafiken lades ned 20 år senare. Det sista godståget passerade 1966.

 

Den välbevarade miljön omfattar förutom stugan ett större uthus med bland annat vedbod och hemlighus samt en tvättstuga. Järnvägsbrons fundament finns också kvar.