Flogbergets gruvor

Järngruva med dagbrott och stollgång, gruvdrift redan på 1600-talet. Besök på egen hand. Platsen väl skyltad. Guidade turer under sommaren, populära barnvisningar. 

 

Flogberget är en av Sveriges mest intressanta gruvmiljöer med ett 15-tal gruvhål. Gruvorna ligger på en bergstopp och är till största delen avvattnade via en underjordisk stollgång. Det är en sinnrik metod, eftersom brytning kunde ske utan att man behövde tänka på länspumpning.

 

Gruvdrift bedrevs redan på 1600-talet. Här kan man studera tre olika brytningstekniker. Tillmakning är den äldsta tekniken. Ved staplades intill bergväggen och antändes. Hettan gjorde berget skört så att malmen kunde brytas loss med spett och slägga. Sprängning med krut ersatte tillmakningen och kom i bruk på 1700-talet. På 1870-talet började man använda dynamit.

 

Vid 1900-talets början inleddes brytning i större skala när gruvan elektrifierades och man anlade ett krossverk och ett anrikningsverk. Där maldes och separerades malmen till finkornig slig och blandades med vatten. Genom en tegelpress slogs den våta sligen ihop till små stycken, som i briketteringsverket brändes i en 50 m lång ugn till malmbriketter. Metoden uppkallades efter konstruktören Gustaf Gröndahl. Endast ruiner av anläggningarna återstår i slänten mot sjön Leran. Briketterna fraktades via linbana till Hagge station och på järnväg till masugnen. I samband med lågkonjunkturen vid första världskrigets slut lades gruvan ner år 1918.

 

En spännande rundvandring leder från Stora Flogbergsgruvans vattenfyllda gamla brott ner i de torrlagda dagbrotten, som är förbundna med varandra med gruvgångar. Bergrum och gångar visas under jord. Under sommaren arrangerar kulturförvaltningen dagliga visningar och och den ideella föreningen Flogbergssällskapet ger en dramatiserad berättelse om livet vid gruvan kallad ”Flogbergsspelet”.  Flogbergets barnvisningar  på måndagar under sommaren är mycket populära.

 

På 1990-talet uppfördes en Gruvstuga intill gruvhålen. Huset flyttades från Östanbergs gruvområde utanför Smedjebacken där den en gång i tiden var gruvfogdens bostad.

 

Det finns flera tolkningar av namnet Flogberget. En ”floga” är enligt folktron en mareld från en flygande drake. Den som ser flogelden vet att där finns en malmfyndighet dold.

 

Info om visningar: Smedjebackens kommun 0240 – 66 00 00