Slagg

Genom århundradena samlades hela berg av avfall, slagg, runt hyttorna. På 1700-talet började man efter utländska förebilder att vid avtappningen av slagg gjuta den i formar till block för byggnadsändamål. Vackra byggnader av sådant slaggtegel är vanliga i Bergslagen. De kallas också slaggsten eller slaggostar.

 

En annan, billigare metod var att mura med slaggen i sin naturliga form av oregelbundna kakor, ”slaggflis”, eller att helt enkelt formgjuta väggarna av kalkbruk med inblandad slagg som fyllmaterial. Dessa byggnadssätt användes mycket i Bergslagen ända in på 1900-talet. Tegel ställde sig flera gånger dyrare på den tiden. Masugnsslagg har också använts som vägfyllning och som värmeisolering; porös, ”granulerad” slagg, avtappad i vatten.

 

Att bygga hus med slaggsten gjordes ända in mot år 1900. När masugnsprocessen utvecklades med ny teknik, blev slaggen oduglig som byggmaterial.