Ebba Brahes lusthus

Troligen landets äldsta lusthus, 1636. Hörde till Bockhammars bruk. Besök på egen hand. Platsen väl skyltad.

 

”Blir jag dömd till böter så betalar jag, men sedan gör jag så mycket järn jag vill” sagt av Ebba Brahe, som ärvde Bockhammars bruk år 1633.

 

I början av 1600-talet anlades en stångjärnssmedja med tre hamrar vid Bockhammar. Bruket förvärvades kort därefter av riksdrotsen Magnus Brahe som redan ägde bruket i Uttersberg. Dottern Ebba Brahe ärvde Bockhammar år 1633. Bockhammars bruk var i drift mellan 1607 och 1880. ”Ebba Brahes lusthus” från 1636 och den stora, timrade mangårdsbyggnaden från 1817 är idag i stort sett det enda som återstår av det gamla bruket.

 

På en holme i bruksdammen ligger det gamla romantiska lusthuset – en rosamålad och till formen åttkantig paviljong som bär Ebba Brahes namn. Det är landets äldsta lusthus, enligt vindflöjeln uppfört 1636. Det svängda taket och interiörens vackra dekorationsmålningar antyder dock att huset kan vara något yngre.

 

I sin ungdom upplevde Ebba Brahe (1596-1674) en romantisk kärlekshistoria med kung Gustav II Adolf. Deras planerade giftemål förhindrades dock av konungens mor. Den tjugofyraåriga Ebba gifte sig i stället fältherren Jacob de la Gardie. Paret fick 14 barn. Efter makens död 1652 styrde Ebba Brahe med fast hand familjens många gods och bruksanläggningar runtom i Sverige.

 

Många sägner florerar om Ebba Brahe där hon beskrivs som en god och ärbar kvinna. Den vackra kärlekssagan med Gustav II Adolf i trakterna vid Bockhammar har gett näring åt fantasin och romantiken. Som en vacker skyddsängel sägs hon visa sig i parken kring lusthuset för att uppmana människan till godhet och trohet. Enligt sägnen hade hon sedan ungdomen två sånger i sitt hjärta som hon sjöng från lusthuset, den ena i dur och den andra i moll. Efter hennes död 1674 sjunger fåglarna på Bockholmen hennes sånger.

 

www.bockhammar.se >

 

Här laddar du elbilen >