Trummelsbergs bruk

En plats med historia från 300 år av järnproduktion. Gammalt bruksområde, vackra slaggstenruiner, nyrestaurerade kolhuspelare.

 

Järnhanteringen i Trummelsberg inleddes år 1622 av Olav Trummel som anlade både hytta och hammare. Fram till 1646 ägdes Trummelsberg av bergsmän, då det köptes av Ferna bruk som behöll det fram till nedläggningen 1907.

 

Den ursprungliga masugnen på Trummelsbergs hyttplats lades ner under 1700-talet, men hammaren var i drift fram till 1825.

 

År 1865 påbörjades arbetet med den nya hyttan. Då byggdes mas- och rostugn samt flera andra byggnader. Fem år senare hade verksamheten expanderat och ytterligare byggnader tillkom. Idag finns masmästarbostaden, lillstugan, smedfamiljernas hus och förvaltarhuset kvar, alla privatägda.

Förutom järnhanteringen har man en gång odlat sparris här och i mossen en bit bort bröts torv. Om du vill utforska området till fots kan du följa den folder som finns att få genom Fagersta Tursim eller vandra en bit på Bruksleden. På området finns grillplats och vindskydd.

På området finns ett 60-tal stora kolhuspelare av slaggtegel som burit upp ett stort kolhus i flera våningar. Hälften av pelarna är restaurerade och resten restaureras under 2018-19.

 

 

 

Toppbild: Per Stymne