Johan Ahlbäcks ateljé

Konstnär född och verksam i Smedjebacken, avled 1973, ateljén finns kvar.

 

Arbetets målare, expressiv konst, Ahlbäckssalen. För besök i Ahlbäcks ateljé, kontakta kultur-förvaltningen i Smedjebacken. Ahlbäckssalen på Biblioteket följer öppettiderna.

 

Info Kulturförvaltningen Smedjebackens kommun. Visningar av ateljén bokas via kulturchefen 0240-660 283.
Visit Dalarna  0771-62 62 62
www.visitdalarna.se

 

 

 

 

Arbetets målare Johan Ahlbäck (1895-1973) var en särling i den svenska konsten, okänd för de flesta, men starkt uppskattad av några få.

 

Han föddes i Smedjebacken som son till en verkstadsarbetare. Redan som 8-åring började Johan i valsverket vid sidan om skolan. Han präglades starkt av det tunga arbetet i verket. Glädjeämnet var att teckna och måla. Efter 16 år bröt han upp för att lära sig konstnärsyrket från grunden på Konstakademin I Stockholm.

 

När han år 1931 flyttade åter till Smedjebacken, var det för att finna sin motivvärld i industrin. Han hade emellertid svårt att bli accepterad av sina forna arbetskamrater. Men Johan tecknade, målade och etsade arbetets slit och mödor som ingen annan. Under fem decennier skapade han tusentals bilder från Bergslagens industrier. Hans bilder rymmer känsla och engagemang, socialt patos, skönhet, värme, vanmakt och djup medmänsklighet.

 

Idag visas delar av Johan Ahlbäcks konst i Ahlbäckssalen på Smedjebackens bibliotek. Johan Ahlbäcks anspråkslösa vindsateljé, där han arbetade åren 1951-71, har iordningställts för besökare. Adressen är Vasagatan 18 E. Vill du besöka ateljén, så fråga på biblikoteket.