Stimmerbo & Torrbo bergsmansbyar

Fint exempel på två byar präglade av bergsmanskulturen. Poeten och författaren Werner Aspenström föddes här. Besök på egen hand. Väl skyltat.

 

Bergsmansbyarna Stimmerbo och Torrbo ligger nära Norra Barkens östra strand inte långt från Smedjebacken och är fina exempel på bymiljöer som präglats av bergsmanskulturen.

 

Torrbo är omnämnd 1459 som ”Torbiörnaboda”. Stimmerbo by med hytta är belagd sedan 1500-talet. Det är en radby efter en lång bygata och ligger på en höjdplatå som nyttjas till åker. Nedanför finns den uppodlade Stimmerboåns dalgång. Allt omgärdas av skogar.

 

Den anspråkslösa masugnen ligger vid fallen norr om byn. Den blåstes ned 1873 men byggdes om till kalkugn och har därför bevarats. Övriga byggnader som kolhus och rostugn är rivna. Nedanför dammen ligger kvarnen och mjölnarbostaden vilka båda har slaggmurar. På andra sidan ån ligger Stimmerbo såg

 

Byns bostadsbebyggelse består av arbetarbostäder i norra delen närmast hyttan. I södra delen ligger fina bergsmansgårdar grupperade efter gårdstun. Här finns mangårdsbyggnader, loftbodar, ladugårdar, stall, vagnbodar och brygghus. Byggnaderna hade från början en våning men de byggdes på under 1800-talet under påverkan av brukskulturen.

 

Byarna Stimmerbo och Torrbo har alltid haft mycket gemensamt. De delade bland annat hytta, såg och kvarn. I Stimmerbo byggdes kring sekelskiftet 1900 flera byggnader för gemensamt bruk med Torrbo såsom skola, missionshus, ålderdomshem och Folkets hus. Handelsboden låg i det närbelägna Torrbo.

 

I utkanten av Torrbo, i Skräddarbacken, föddes poeten, författaren och dramatikern Werner Aspenström år 1918. I boken ”Byggnadsarv i Bergslagen” av A M Gunnarsson kan du läsa mer om byar och historia i Smedjebackens kommun.

 

 

 

 

Toppbild: Bisse Falk