Skantzen

Parkanläggning längs kanalen med museum, säte för Mekanikus.

 

Kanal, dubbelsluss, kanalmuseum, skolmuseum, mekanikusbostaden med sommarcafé, musikkvällar, temapark för barn, Åsby Lantbruksmuseum, Åsby Vagnsmuseum samt bränneri-bod. Parkområde. Vandrings- och cykelleder längs kanalen.

 

Info 0220-174 09.
www.hembygd.se/svedvi-berg/

Kundcenter Hallstahammars kommun, telefon 0220-24 000
Hallstahammar kommun>

Strömsholms kanal, telefon 0220-100 11
Strömsholms kanal>

 

Strömsholms kanal börjar i Smedjebacken och går ner till Borgåsund vid Mälaren. Vid Skantzen i Hallstahammar finns en imponerande dubbelsluss. Strax intill ligger Kanalmuseet där det är flera byggnader som förvaltas av Svedvi Berg Hembygdsförening.

 

Skantzen var en gång kanalens administrativa centrum och säte för den tekniske chefen med den latinska titeln Mekanikus. Han hade ett trettiotal anställda under sig, varav hälften var slussvaktare. Till Mekanikusbostaden från omkring 1790 hörde ett stort jordbruk, arbetarbostäder, stall och verkstäder. De flesta av dessa byggnader ingår idag i kanalmuseet som med sina samlingar och aktiviteter ger en allsidig bild av livet utmed kanalen.

 

I det gamla kanalkontoret och i en intilliggande byggnad visas kanalens utveckling från byggandet på 1700-talet till våra dagar. Här finns bl.a. en modell av dubbelslussen liksom av båtar på kanalen.

 

 

Vid kanalens östra strand ligger en byggnad från 1830 som användes som värdshus. Den byggdes om till bostäder i samband med kanalens ombyggnad i mitten av 1800-talet. I byggnaden finns flera olika småmuseer, bl a ett skolmuseum och en arbetarbostad från seklets början.

 

Den konstgjorda Skantzensjön anlades som ett vattenmagasin för kanalen. På en kulle ovan sjön ligger kanalens gamla arkivbyggnad, som idag inretts till ett kapell. Alla ekonomibyggnaderna har tagits till vara för kanalmuseet. I materialboden finns ett museum över kanalens redskap. Ett torp har inretts till en arbetarbostad.

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Skantzen