Skinnskattebergs herrgårdsmiljö

Vacker miljö mitt i Skinnskatteberg. Besök på egen hand, centralt beläget nära kyrkan. Stor park, hembygdsgård i arbetarlängan på andra sidan strömmen.

 

Byggandet av Skinnskattebergs herrgård påbörjades under 1770-talet av bruksägaren Wilhelm Hising. Under de årtionden som bygget av planerades och genomfördes hann slutresultatet påverkas av olika stilar och strömningar inom konst och arkitektur.

 

Hisings son hette också Wilhelm men adlades och fick då namnet Hisinger. Han färdigställde och inredde herrgården och lät anlägga en engelsk park. Han var en framstående geolog och naturvetenskapsman och lät också bygga ett laboratorium åt sig. Fram till sekelskiftet 1900 var framställning av järn huvudnäringen i Skinnskatteberg. Herrgården tillhörde då järnbruket.

 

Bruksområdet med smedjor och arbetarbostäder låg bakom herrgårdsbyggnaderna. Där strömmade vatten mellan sjöarna Övre och Nedre Vättern och försåg bruket med vattenkraft.

 

Under 1900-talet blev Skinnskatteberg en central ort för skogsindustrin och 1944 flyttade Skogsmästarskolan in i herrgården.