Klenshyttan

Bergmanshytta omgiven av flera gamla bergsmansgårdar. Besök på egen hand. Informationskylt finns.

 

Halvvägs mellan Grängesberg och Ludvika ligger Klenshyttans masugn. I närheten finns flera fina bergsmansgårdar. Klenshyttan anses vara grundlagd av ättlingar till bergsmannen Lars Rafvaldsson i Norrbo i början av 1600-talet.

 

Hyttan var delad i 24 andelar fördelade mellan bergsmännen. År 1842 köpte Hagge bruk andelar i hyttan. I köpet ingick även gruvor och skog. De nya ägarna gjorde stora investeringar.

 

Efter flera ombyggnader under 1800-talet byggdes 1882 en ny masugn. Den hade en fristående ugnspipa uppställd på järnbockar i stället för på murar, konstruerad av ingenjörsfirman Qvist & Gjers i Arboga. Ombyggnaden möjliggjordes genom att järnvägen på 1870-talet dragits förbi hyttan.

 

Masugnsbyggnaden är väl bevarad liksom rostugnen. Dock har den omgivande rådstugan farit illa av tidens tand och endast murverket av slagg återstår. Strax intill finns en liten kalkugn i murad slagg. Driften i hyttan upphörde 1920. Klenshyttan ägs idag av Ludvika kommun.

 

 

 

 

Liten bild nr 4: Per Stymne