Stationssamhället Ängelsberg

Samhälle vid sjön Åmänningen. Besökscentrum Ängelsberg är beläget i Ängelsbergs brukshandel. ENJ järnväg, skulpturpark.

 

På 1880-talet kom järnvägen hit. Den kompletterade kanalen och gav bra transportmöjligheter för Engelsbergs järnbruk och för oljefabriken på ön här utanför. Ängelsberg med storslagen bergslagsnatur blev ett populärt resmål, lätt att nå med tåget.

 

Brukets patron och etablerade konstnärer bjöd hit målande vänner och släktingar och konstnärskolonin Engelsbergsmålarna växte fram. Framgångsrika målare och industrimän lät bygga sig arkitektritade villor och samhället fick en pampig järnvägsstation. Byggnadsstilen togs upp av lokala byggmästare och många hus i Ängelsberg fick ett fantasifullt utseende.

 

Konstintresset är levande i Ängelsberg och i Skulpturparken och de olika gallerierna är det ofta utställningar.

 

En promenad genom samhället, kanske fram till Världsarvet Engelsbergs bruk bjuder på spännande arkitektur, vacker bergslagsnatur och kanske konstupplevelser.