månadsarkiv: maj 2022

Malmen på väg till stencirkel i Stockholm.

Inför 50-årsdagen av den första FN-konferensen om miljön, skapas en minnesplats i form av en stencirkel vid Folke bernadotte-bron på Kungliga Djurgården i Stockholm, intill Etnografiska museet. I mitten av den cirkeln, omgiven av stenar från Sveriges 21 landskap, står ett malmblock från Grängesberg.

Grängesbergsblockets färd till New York. I FN-byggnaden i New York finns ett meditationsrum, inrett av svensken Dag Hammarskjöld, från Jönköping, som var Förenta nationernas generalsekreterare 1953 – 1961.
Rummet skulle finnas för medarbetare i fn-familjen att finna ro i, i en orolig värld och med viktiga och ibland tunga arbetsuppgifter, och mitt i rummet står ett enormt, 6 ton tungt, block med malm från gruvorna i Grängesberg i Bergslagen.

Dag Hammarskjöld skrev, angående detta malmblock: ”The stone in the middle of the room reminds us also of the firm and permanent in a world of movement and change. The block of iron ore has the weight and solidity of the everlasting. It is a reminder of that cornerstone of endurance and faith on which all human endeavor must be based.

The material of the stone leads our thoughts to the necessity for choice between destruction and construction, between war and peace. Of iron man has forged his swords, of iron he has also made his ploughshares. Of iron he has constructed tanks, but of iron he has likewise built homes for man. The block of iron ore is part of the wealth we have inherited on this earth of ours. How are we to use it?

Länk till FN’s sida om meditationsrummet.
Bilden högst upp i inlägget kommer från adressen ovan.

Ett nytt Grängesbergsblock till Stockholm. Under hösten 2021 kontaktades Ekomuseum Bergslagen av Kajsa Dahlström, på Globeträdet, som är en ackrediterad NGO (on Governmental Organisation) till FN’s miljöprogram och som har ECOSOC-status i FN.

 

Samtalet handlade om ifall det skulle vara möjligt att få fram ett nytt malmblock från Grängesberg inför en ceremoni kring 50-årsfirandet av världsmiljödagen. Planen om exakt hur stenen skulle användas, och var, växte fram hos Globetree vartefter och slutligen ”slöts cirkeln”.

Vid Folke Bernadotte-bron på Kungliga Djurgården i Stockholm, intill Etnografiska museet, kommer det att skapas en stencirkel, med en sten från Sveriges alla 21 landskap. I mitten av stencirkeln ska malmblocket från Grängesberg stå, format så att har samma proportioner som malmblocket i FN-byggnaden. Det nya Grängesbergsblocket symboliserar alltså inte Dalarna utan är en koppling till malmen i New York.

Grängesbergs gruvområde är en del av Ekomuseum Bergslagen och Olof Långberg, ordförande i Mojsens gruvcentrum i Grängesberg, kontaktades. Han samlade ett gäng kunniga och erfarna gruvkännare i området och de gav sig ut, mitt i vintern, för att hitta ett nytt malmblock. Under tidig vår kom Kajsa Dahlström till Grängesberg för att välja ett lämpligt block bland de man hade hittat.
Detta block transporterades av Lars-Erik ”Skrotis” Andersson, Gräv och Schakt, Grängesberg, till företagets gårdsplan. Där låg det i väntan på vidare transport. Härnäst gick färden, med Jale transport som sponsor!, till Wasasten i Mångsbodarna i Älvdalen, för att där bearbetas och sedan transporteras vidare till Stockholm.

Stenar från de olika landskapen fraktas nu från hela landet, till Stockholm. Den 5 juni kommer de att vara på plats inför den stora jubileumsdagen.

Från Dalarna kommer en bit porfyr att placeras i stencirkeln, och från Västmanland ett stycke dolomit.

Foto Jale, som även sponsrade transporten. Malmblocket som valdes ut.Invigningen av stencirkeln Only One Earth. Den 5 juni är Världsmiljödagen och det är nu alltså 50 år sedan den första FN-konferensen för miljön hölls, på initiativ av Sverige. Det är den konferensen och det initiativet som nu ska högtidlighållas i och med invigningen av stencirkeln där malmen från Grängesberg ska stå i mitten.

Detta blir en barnens mötesplats. Det blir också en barnens ceremoni. På eftermiddagen kommer barn från hela landet att presentera stenen från varje län i stencirkeln. Cirka två minuter per sten finns i programmet, då får man höra just den stenens ursprung och historia och vad barnen önskar sig av framtiden. Se bilderna för det preliminära programmet för dagen.

Önskas kontakt med arrangörerna, maila Kajsa på: kajsa@globetree.org