månadsarkiv: april 2014

Öppet samtal om Ekomuseum Bergslagen

deltagarna lyssnar

Deltagarna  i open space lyssnar till spännande föredrag innan diskussionerna tar vid.

Äntligen var det dags. I fredags hölls open space, öppet samtal, om Ekomuseum Begslagen och framtiden. Vi blev 48 stycken som kom till Barken konferens och vi som var där blev en dynamisk och blandad  grupp med personer från styrelsen, andra intresserade politiker, folk från föreningar, tjänstemän och kulturintreserade. Vi samlades redan på morgonen och samtalade tills långt in på eftermiddagen.

Jan Lundin

Jan Lundin gav färska siffror från turistnäringen som är en växande näring.

Först bjöds två inspirerande föredrag. Jan Lundin från Rese- och Turistnäringen i Sverige pratade om turistnäringen och kulturmiljöernas beroende av varandra.

professor Christer Gustafsson

Christer Gustafsson berättade om kulturdriven samhällsutveckling

Professor Christer Gustafsson från Uppsala Univeritet pratade om kulturmiljövårdens funktion som viktig kugge i samhällsutveckling. Han gav talande exempel från Halland och Polen som inspirerade.

Pernila Luttrop såg till att vi pratade om j

Open Space Technology bygger på engagemang och ansvar, som hänger ihop, inledde Pernilla Luttrop.

Pernilla Luttrop som var dagens samtalsledare höll ihop och strukturerade själva samtalen. Alltså,  alla som kände för det fick tillfälle att lyfta och prata om just sin fråga.

solen sken och frågorna yrde

Solen sken och frågorna yrde hit och dit även utomhus.

Tretton större frågeställningar kom fram och diskuterades i olika grupper under dagen. Gruppsamtalen som rapporterades in kommer att sammanställas och skickas till alla deltagare samt läggas ut på Ekomuseum Bergslagens webbsida.

Innan dagen avslutades erbjöds vi att på var sin liten lapp ge ett mycket kortfattat förslag på vad nästa steg för en utveckling av EmB på skulle kunna vara. 38 lappar med förslag lämnades in, ibland med bara ett ord. Här kommer en sammanställning av dem och jag har delat in dem i några olika kategorier.

Marknadsföring: 1Hoppas att alla kommer fatta EmB:s värde som annonsplats,Information på fler nivåer och samarbete med andra aktörer, 3Marknadsföring.

Organisationen, uppdrag och tydlighet: 4Direktiv inom egna kommunen, 5Nystart, 6Nystart, 7Det måste kanske ske en omstart, 8Göra ett omtag, 9Det måste ske en omstart, 10En ny organisation, 11Omstart, 12Nystart för stiftelsen genom uppdaterade stadgar eller direktiv, 13Se över organisationen och relationer, 14Behåll stiftelseformen, utveckla en uppdragsfinansierad verksamhet, 15Tydlighet, 16Tydliga och avgränsade direktiv, 17Nästa steg: tydligare gemensamma mål för ägare, stiftare och ideella, 18Ägarna (alla) måste träffas och göra klart svaret på frågan, 19Vill vi att Ekomuseum Bergslagen ska var kvar, 20Skapa förutsättning för en förnyelse utifrån Ekomuseum Bergslagens grundtanke, 21Avveckla stiftelsen börja på ny kula, 22Att ägarna pratar ihop sig om verksamhetens mål.

Utvecklingsförslag/konkret: 23Ett närmare samarbete med Strömsholms kanal, 24Utveckla till ett kompetens/innovationscenter, 25Kulturdriven utveckling i Bergslagen i samverkan med andra aktörer och sektorer, 26 Att utvecklas genom samarbete med andra ”Bergslagsorganisationer” t ex Intresseföreningen Bergslaget och Hållbara Bergslagen m fl.

Utvecklingsförslag/ övergripande innehåll: 27Kompetensspridning, 28Skapa gemenskap.

Undersökande: 29Analys som Christer beskriver, 30Ett utvecklingsprojekt lett av Christer Gustafsson, Uppsala universitet, 31Ge Christer i uppdrag att göra en översyn och rapport om vilka värden som finns i EmB totalt sett, 32En analys av typ ”Hallandsmodellen” som Christer Gustafsson presenterade, 33Att inventera alla initiativ som verkar för ett hållbart Bergslagen – och stödja samverkan i detta kluster/ Per Angelstam SLU.

Samförstånd: 34Styrelsen samlas och bearbetar all information och alla tankar, 35Återkoppling från 4 april till nämnder och förvaltning, 36Att kommunernas tjänstemän och politiker på något sätt förstår var EmB är och kan leda till, 37Efter sammanställningen av rapporterna finns underlag som alla ska kunna kommentera efter det bör nästa steg ge sig, 38Att ägarna pratar ihop sig om mål med verksamheten.