Nya skyltar och några nya besöksmål 2018

Nu är arbetet på gång i ekomuseets kommuner med att se över vilka besöksmål som ska ingå den kommande 10-årsperioden. De allra flesta blir kvar, och några nya tillkommer. Beslut klubbas av styrelsen i februari. Nya informationsskyltar kommer också upp vid besöksmålen under 2018, arbete pågår.