Motioner i riksdagen

Centrallaven i Grängesbergs gruvområde. Foto Ch Lindeqvist.

Centrallaven i Grängesbergs gruvområde. Foto Christina Lindeqvist.

Det är glädjande att två motioner om Ekomuseum Bergslagen har lämnats in i oktober! Carin Runesson (s) från Smedjebacken och Sven-Erik Österberg (s) från Skinnskatteberg skriver var för sig att Ekomuseum bör få en långsiktig och tryggare finansiering för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Samarbetet över länsgränserna är en styrka.  Det kultur- och industrihistoriska värdet är stort, platserna unika, det ideella engagemanget är fortfarande starkt och i Ekomuseum kan man följa järnets historia från början, järnet som byggde det svenska välståndet. Ekomuseet är därför attraktivt för Europaturism med sina många kopplingar till länder som Tyskland och England inte minst. Idag får vi ett statligt stöd som höjdes med 50% 2009 (från 232 000 kr till 348 000 kr) och som utbetalas av våra två länsmuseer och stiftare: Dalarnas museum och Västmanlands läns museum med hälften var.  Till detta kommer avgifter från stiftarkommunerna. Motionärerna önskar att det statliga stödet bör öka väsentligt för att säkerställa Ekomuseums breda verksamhet inför framtiden.

Ja, Ekomuseum Bergslagen är en unik företeelse, det är helt klart. Det är också en rörlig organisation med både ideella medarbetare och entreprenörer och med besöksmål som står och faller med engagemanget. Nu har vi dryga 60-talet besöksmål, ingen har tröttnat än. Tvärtom vill många vara med.  Det unika lockar…..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *