Etikettarkiv: engagemang

Gratisarbete på museer?

Ideellt engagerade Anders Stendalen vid Cassels i Grängesberg. Foto ChL.

Ideellt engagerade Anders Stendalen vid Cassels i Grängesberg. Foto ChL.

Jag läser i DN om att gratisarbetare ska in på museerna helst från 1 januari! Och att museerna ska vara positiva! Ja tacka för det, jag vet hur svårt det kan vara med museiarbete, alla insatser välkomnas. Men ”gratisarbete”….smaka på ordet, hur låter det? Inte så kul. Om man istället säger ideellt engagemang så låter det genast mer sympatiskt. Ekomuseum är just en organisation som bygger på ideellt arbetande och engagerade människor. De gör en massa gratisarbete åt sin hembygd, sin kommun, åt Ekomuseum. Vi har ett 60-tal besöksmål och i runda slängar så är hälften bemannade av en ideell förening som arbetar gratis för sin plats på jorden. De bildar en förening på en plats, lånar den, äger den, bygger upp den, gör den tillgänglig, håller den öppen för andra, bedriver verksamhet på platsen,  knogar på och sätter mål, ser resultat, har roligt tillsammans, blir gamla och friska. Och gratis är det och det här arbetet gagnar bygden, hemkommunen, regionen och Ekomuseum som nätverk. Men vem kan leva på gratisarbete?? Ja, som ni förstår redan så är det bara de som redan har en inkomst och som väljer att lägga sin fritid på ett engagemang. Pensionärer!! Folk är i allmänhet otroligt engagerade i föreningslivet och i sin hembygd, som här är ett industrilandskap. Det finns en stolthet, en stark identitet. Järnet har skapat en kultur. Det blir en böljande folkrörelse kring gruvor och hyttor, kring ruinerna som finns lite överallt. Vissa perioder är engagemanget starkare och andra är det svagare. Men nu kommer snart alla 40-talister ut som friherrar och då kan det ju bli trångt på besöksmålen. Lite kul ska man väl få ha som pensionär!!

Motioner i riksdagen

Centrallaven i Grängesbergs gruvområde. Foto Ch Lindeqvist.

Centrallaven i Grängesbergs gruvområde. Foto Christina Lindeqvist.

Det är glädjande att två motioner om Ekomuseum Bergslagen har lämnats in i oktober! Carin Runesson (s) från Smedjebacken och Sven-Erik Österberg (s) från Skinnskatteberg skriver var för sig att Ekomuseum bör få en långsiktig och tryggare finansiering för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Samarbetet över länsgränserna är en styrka.  Det kultur- och industrihistoriska värdet är stort, platserna unika, det ideella engagemanget är fortfarande starkt och i Ekomuseum kan man följa järnets historia från början, järnet som byggde det svenska välståndet. Ekomuseet är därför attraktivt för Europaturism med sina många kopplingar till länder som Tyskland och England inte minst. Idag får vi ett statligt stöd som höjdes med 50% 2009 (från 232 000 kr till 348 000 kr) och som utbetalas av våra två länsmuseer och stiftare: Dalarnas museum och Västmanlands läns museum med hälften var.  Till detta kommer avgifter från stiftarkommunerna. Motionärerna önskar att det statliga stödet bör öka väsentligt för att säkerställa Ekomuseums breda verksamhet inför framtiden.

Ja, Ekomuseum Bergslagen är en unik företeelse, det är helt klart. Det är också en rörlig organisation med både ideella medarbetare och entreprenörer och med besöksmål som står och faller med engagemanget. Nu har vi dryga 60-talet besöksmål, ingen har tröttnat än. Tvärtom vill många vara med.  Det unika lockar…..