Naturen flyttar till Meken

NaturenMeken

Årets sommarutställning på Meken i Smedjebacken: Naturen flyttar in. Hur inspirerar och påverkas samtida konstnärer av naturen och hur belyser de begreppet natur och vår uppfattning om den. Medverkande konstnärer är bl a: Göran Nilsson, Stefan Lindqvist, Magdalena Nilsson och Jussi Ojala. www.mekensmedjebacken.se