Utställning i MEKEN om ryssläger i Abbortjärn

Utställning om ryssläger

Delar av Maria Backmans utställning i MEKEN Smedjebacken

”Aldrig under hela den tid jag bodde i Morgårdshammar och Smedjebacken som barn och ung hörde jag den minsta hänsyftning till ryssläger i skogen” säger Maria Backman som just nu har en utställning i MEKEN i Smedjebacken om rysslägret i Abborrtjärn.

Jag instämmer i Marias reflektion. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin hört talas om ryssläger förrän nu ganska nyligen. Men faktum är att det under andra världskriget bodde hundratals ryska soldater i skogarna i Bergslagen. De hade flytt från tyska fångläger i  Norge och Finland. En av platserna för dessa ryssläger var Abborrtjärn strax utanför Snöån i Smedjebackens kommun. Tre andra platser fanns i Skinnskatteberg; Baggå herrgård, pensionat Udden i Baggbron och Krampen. I Krampen finns ett museum om rysslägret där.

Utställning i MEKEN

Läs,  lyssna och se, om rysslägret i Abbortjärn i utställning i MEKEN

De ryska krigsfångarna blev till sist utlämnade till Sovjetunionen. Men innan dess hade många hunnit skapat relationer till svenskarna på trakten. I utställningen får man se, lyssna och läsa om personliga minnen från de här nästan bortglömda händelserna och människorna.

MAria Backmans utställning i MEKEN

Se Maria Backmans utställning i MEKEN

Se Maria Backmans utställning i MEKEN. Maria är konstnär med rötterna i Smedjebacken och verksam i Stockholm. I ett nästa steg om rysslägret i Abborrtjärn kommer Maria förhoppningsvis att skapa ett minnesmonument på plats i skogen. Det kan behövas eftersom nästan alla spår är utplånade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *