Smedjebackens hamn & lokstall

Sveriges högst belägna hamn, 100 m över havet. Början på Strömsholms kanalsystem.

 

Gammal hamnmiljö, hamnmagasin, lokstallet, ånglok, smalspårig järnväg, utställning, ångbåtsbrygga, gästhamn, kiosk och café, butik, minigolf. Längs Kyrkogatan ligger Meken Smedjebacken, Arkivhuset, kyrkan och strax intill Norrbärke hembygdsgård. Permanent utställning om Johan Ahlbäck i Johan Ahlbäcksalen Folkets hus.

 

www.barkensangbatar.se

Turistbyrån 0771 – 62 62 62.
http://www.visitdalarna.se

Smedjebackens kommun: 0240-66 00 00

 

 

I och med byggandet av Strömsholms kanal underlättades transporterna från Smedjebacken och vägen mot Mälaren och Stockholm låg öppen året runt. Kanalen stod färdig 1795 och därmed inleddes en blomstringstid för järnhantering och godstransporter. Fortfarande finns hamnmagasin och järnbodar kvar i området.

 

Den smalspåriga Wessman-Barkens Järnväg (WBJ) öppnades för trafik hösten 1859. Järnvägen hade en sträckning som bitvis motsvarar riksväg 66 till Ludvika. Fyra ånglok trafikerade järnvägen. Alla loken hade namn och det första loket ”Wessman” levererades 1857. Då loket ”Smedjebacken” levererades 1874 byggdes det nuvarande lokstallet. Vagnparken bestod av ett 70-tal lastvagnar, 5-6 personvagnar samt vissa specialvagnar. Lokstallet är byggt av slaggflis, ett vanligt byggnadsmaterial i Bergslagen.

 

Wessman-Barkens Järnväg var i bruk fram till 1903, då den normalspåriga Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnvägar (SWB) förlängdes från Engelsberg via Smedjebacken och Ludvika till Vansbro.

 

Smedjebackens hamnområde har genomgått en omfattande återuppbyggnad. Åter tuffar ett ånglok i hamnen vilket användes som industrilok vid valsverket. En smalspårig järnväg har lagts ut för detta ändamål. Hamnmagasinet i timmer har rustats upp och rymmer idag en utställningslokal och en biljettexpedition. En ångbåtsbrygga har byggts för ångbåten Najad från 1861 som så småningom åter ska trafikera Barken.

 

Kyrkogatan, som passerar hamnområdet, ger ännu en bild av sekelskiftets Smedjebacken. Flera äldre hus är bevarade och nya har byggts i anslutande stil.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail