Press

Pressmaterial om Ekomuseum Bergslagen och boken ”Där eldarna dånade”.
Författare ”Där eldarna dånade”: Bisse Falk, fotografier
Grafisk Layout Ekomuseum Bergslagen/”Där eldarna dånade”: Jenny Findahl, fotografier
Verksamhetschef Ekomuseum Bergslagen: Malin Andersson, fotografier

Utdrag ur boken ”Där eldarna dånade”

Framsida boken ”Där eldarna dånade”

Baksida boken ”Där eldarna dånade”