Reino Laitasalo ställer ut i MEKEN

LaitasaloAffisch

Förra året delades Johan Ahlbäckpriset för första gången ut till en konstnär verksam utanför Sverige. Priset gick till den finländske konstnären Reino Laitasalo. MEKEN Smedjebacken visar ett 30-tal målningar och ett urval träsnitt.

Läs mer: www.mekensmedjebacken.se