Gruvan

GruvanJärnspikar!! Så kan man säga om man blir arg.
Spik är något en människa alltid behöver, hammare och spik när man bygger hus till exempel.
Frågan är: hur gjorde man egentligen en spik förr?
Jo, först var man tvungen att hitta järnmalm. Den fanns i berget. Om man hittade järnmalm på ett ställe, började man bryta därifrån och följde järnmalmen nedåt i berget. Det var så gruvorna kom till. Man började med att bryta järn i gruvor på 1200-talet, det är 800 år sen. Innan dess gjorde man järn av rödjord , myrmalm och sjömalm. Gruvorna blev inte så djupa i början. När man brutit sig ner en bit, började ofta vatten sippra fram. När det regnade, rann mycket vatten ner i gruvhålen. Då måste gruvarbetarna bära upp vattnet i hinkar, de klättrade på stegar upp och ner. Järnmalmen bar de upp på samma sätt.

Blev det för mycket vatten i gruvan, kunde de inte fortsätta där, då fick de börja om med ett nytt gruvhål. En öppen gruva kallas för dagbrott. Om gruvan blev för djup och brant, kunde det hända att bergväggen rasade ner. Ja, såna olyckor var inte så ovanliga förr.

 

Alla bilder och texter är hämtade från boken ”Från berg till spik – Om spikens långa vandring från gruva till smedja”. I den här boken får du veta hur man gjorde spik förr i tiden – innan det fanns elektricitet och grävmaskiner. Men först måste man hitta järnmalmen någonstans i berget…